História

Reumatologické dni
Chronológia pracovných reumatologických dní, ktoré prerástli do zjazdov podľa dostupných záznamov od 1970 do r. 2010:
Pokračovanie

Spolupráca
Spolupráca Slovenskej reumatologickej spoločnosti so Slovenskou lekárskou spoločnosťou ako aj s ostatnými spoločnosťami je príkladná od založenia.
Pokračovanie

Reumatologické kongresy s medzinárodnou účasťou
Popri pravidelných celoštátnych i národných zjazdoch, konferenciách a pracovných dňoch si zaslúži osobitnú pozornosť sedem reumatologických kongresov s medzinárodnou účasťou,
Pokračovanie

Slovenská reumatologická spoločnosť - história a súčasnosť
Slovenská reumatologická spoločnosť bola založená 13. marca 1969 v Liečebnom dome Slovan v Piešťanoch
Pokračovanie