Členovia výboru Slovenskej reumatologickej spoločn

 

Prezident:

Prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD, MPH.     

Viceprezident:

Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.                                   

Vedecký sekretár:

MUDr. Martin Žlnay, PhD.                                                  

Členovia:

MUDr. Janka Jančovičová                                                   

MUDr. Zlata Kmečová, PhD.                                               

Doc. MUDr. Jozef Lukáč, PhD.                                           

MUDr.  Dagmar Mičeková, PhD.                                        

Prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.                                            

Doc. MUDr. Emöke Šteňová, PhD.                         

MUDr. Alena Tuchyňová, PhD., MBA                               

MUDr. Vlasta Vargová                                                        

MUDr. František Máliš, PhD.                                              

MUDr. Emil Amcha                                                   

MUDr. Jozef Odnoga