Úvod


Podujatia 2019                              

K A L E N D Á R odborných podujatí organizovaných Slovenskou reumatologickou spoločnosťou v roku 2019

 

15. 3. 2019

XV. jarný reumatologický seminár, Spoločenské centrum SLK Piešťany, a.s.

P o z v á n k a:                                             P r o g r a m:

R e g i s t r á c i a: www.jarnyreumatologickyseminar.tajpan.com


19. 9. - 21. 9. 2019

63. zjazd slovenských a českých reumatológov, Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec

P r v á  i n f o r m á c i a                                        Online registrácia a ubytovanie

 

6. 12. - 7. 12. 2019

XII. Siťajovo predvianočné reumatologické sympózium, Spoločenské centrum SLK Piešťany, a.s.